Guest | Terms of use

Browsing Lawfinder Updates: Legislation: Wales
Results 1 - 2 of 2

Updates: Legislation: Wales

legislation.gov.uk: Wales Statutory Instruments  Live bookmark  

Publisher: National Archives  

/ The A40/A449 Trunk Roads (West of Glangrwyney, Powys to Raglan, Monmouthshire & Raglan to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2018 Gorchymyn Cefnffyrdd yr A40/A449 (Man i'r gorllewin o Langrwyne, Powys i Raglan, Sir Fynwy a Rhaglan hyd at y ffin rhwng Cymru a Lloegr, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018
/ The Children (Secure Accommodation) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2018
Correction Slip
/ The A487 Trunk Road (Caernarfon Flyover Southbound Exit Slip Road, Caernarfon, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Ymadael tua’r De Trosffordd Caernarfon, Caernarfon, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
/ The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2018
/ The Home Energy Efficiency Schemes (Wales) (Amendment) Regulations 2018 Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2018
/ The A55 Trunk Road (Junction 36 to Junction 36a in Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists, Pedestrians & 40 mph Speed Limit) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36 i Gyffordd 36a ym Mrychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro a Therfyn Cyflymder 40 mya) 2018
/ The A4042 Trunk Road (Crown Roundabout, Llantarnam to Edlogan Way Roundabout, Croesyceiliog, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Cylchfan Crown, Llantarnam i Gylchfan Edlogan Way, Croesyceiliog, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018