Guest | Terms of use | Privacy

Browsing Lawfinder Updates: Legislation: Wales
Results 1 - 2 of 2

Updates: Legislation: Wales

legislation.gov.uk: Wales Statutory Instruments  Live bookmark  

Publisher: National Archives  

/ The A494 Trunk Road (Llanycil, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Llanycil, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
/ The A55 Trunk Road (Junction 4 (Dalar Hir Interchange) to Junction 6 (Nant Turnpike Interchange), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 4 (Cyfnewidfa Dalar Hir) i Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
/ The A483 Trunk Road (Welshpool Bypass, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd Osgoi’r Trallwng, y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
/ The A55 Trunk Road (Junction 23 (Llanddulas) to Junction 22 (Old Colwyn), Conwy County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 23 (Llanddulas) i Gyffordd 22 (Hen Golwyn), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018
/ The A48 Trunk Road (Cross Hands Roundabout to South-East of Pensarn Roundabout) and the A40 Trunk Road (Pensarn Roundabout to St Clears Roundabout, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A48 (Cylchfan Cross Hands i Fan i’r De-ddwyrain o Gylchfan Pensarn) a Chefnffordd yr A40 (Cylchfan Pensarn i Gylchfan Sanclêr, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2018
/ The A487 Trunk Road (Penmorfa, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Penmorfa, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
/ The A470 & A458 Trunk Roads (Moat Lane Level Crossing, Caersws and Buttington Level Crossing, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018 Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470 a’r A458 (Croesfan Reilffordd Moat Lane, Caersws a Chroesfan Reilffordd Tal-y-bont, Tal-y-bont, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
/ The Rating Lists (Valuation Date) (Wales) Order 2018 Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2018