Guest | Terms of use

Browsing Lawfinder Updates: Legislation: Wales
Results 1 - 2 of 2

Updates: Legislation: Wales

legislation.gov.uk: Wales Statutory Instruments  Live bookmark  

Publisher: National Archives  

/ The Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 2017 (Commencement No. 2) Order 2018 Gorchymyn Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 2) 2018
/ The Landfill Disposals Tax (Wales) Act 2017 (Commencement No. 2) Order 2018 Gorchymyn Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 2) 2018
/ The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Commencement No. 2) Order 2018 Gorchymyn Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 2) 2018
/ The Council Tax Reduction Schemes (Prescribed Requirements and Default Scheme) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2018
/ The A55 Trunk Road (Eastbound Carriageway between Junction 23 (Llanddulas) and Junction 24 (Faenol Interchange), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd 23 (Llanddulas) a Chyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
/ The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 24 (Faenol Interchange) and Junction 23 (Llanddulas), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and Pedestrians) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 24 (Cyfnewidfa’r Faenol) a Chyffordd 23 (Llanddulas), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2018
/ The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire to Pentrefoelas, Conwy County Borough) (Temporary 40 MPH Speed Restriction and No Overtaking) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych i Bentrefoelas, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
/ The Land Transaction Tax (Administration) (Wales) Regulations 2018 Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Gweinyddu) (Cymru) 2018