Guest | Terms of use | Privacy

Browsing Lawfinder Updates: Legislation: Wales
Results 1 - 2 of 2

Updates: Legislation: Wales

legislation.gov.uk: Wales Statutory Instruments  Live bookmark  

Publisher: National Archives  

/ The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way), (Llanwern, Newport) (Temporary Speed Limits and Clearway) Order 2018 Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way), (Llan-wern, Casnewydd) (Terfynau Cyflymder Dros Dro a Chlirffordd) 2018
/ The A5 Trunk Road (Berwyn Road, Llangollen, Denbighshire) (Prohibition of Waiting) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Berwyn Road, Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 2018
/ The A483 Trunk Road (Park Road, Builth Wells) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ffordd y Parc, Llanfair-ym-Muallt) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2018
/ The A483 Trunk Road (Junction 5 (Mold Road Interchange) to Junction 6 (Gresford Interchange), Wrexham County Borough) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 5 (Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug) i Gyffordd 6 (Cyfnewidfa Gresffordd), Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2018
/ The A494 Trunk Road (St David’s Park Interchange to Deeside Industrial Park Interchange, Flintshire) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Cyfnewidfa Parc Dewi Sant i Gyfnewidfa Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2018
/ The M4 Motorway (Junction 41 (Pentyla) to Junction 42 (Earlswood), Neath Port Talbot) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 2018 Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 41 (Pentyla) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2018
/ The A470 Trunk Road (Upper Boat to Bridge Street Interchange, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Glan-bad i Gyfnewidfa Bridge Street, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2018
/ The A470 Trunk Road (Rhayader, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2018 Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Rhaeadr Gwy, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018